פסיכוגריאטר

בעמוד זה יהיה מידע על עבודה של פסיכוגריאטר.

ה זה פסיכוגריאטר ומה תהליך אבחון פסיכוגריאטרי

לשם מה יש צורך בפסיכיאטר או בגריאטר לוך העבודה זו